Tìm kiếm Blog này

Thứ Sáu, 4 tháng 3, 2011

GỞ I CON


Soi gương tóc đã bạc rồi
Con còn nhỏ dại, đường đời chưa qua
Gởi con: trọn tấm lòng cha
Học hành cố gắng phúc nhà mẹ mong
Mai sau nên vợ nên chồng
Anh em hòa thuận ấm trong êm ngoài
Mẹ con vất vả thân gầy
Nuôi con cơ cực , tháng ngày gió sương
Đừng làm lòng mẹ vấn vương
Chút tình mẫu tử con thương mẹ nhiều

                                       Qui nhơn,xuân Đinh hợi
                                             Nguyễn quốc Khánh

THƯƠNG VỢ

Lặn lội thân cò mấy bến sông
Nuôi con,nuôi lợn với nuôi chồng
Đôi quang bánh tráng bao ngày hạ
Một thúng kẹo cà những gió đông
Nửa gánh Giang- sơn bao nặng nợ
Hai con Đại-học dể gì công
Cha mẹ thói đời ăn ở bạc
Có chồng hờ hững cũng như không


Xin lỗi cụ Tú mượn cụ hai câu kết
Không còn ý nào hay hơn được

 Nguyễn Quốc Khánh-Đinh hợi