Tìm kiếm Blog này

Thứ Hai, 23 tháng 5, 2011

TẠ LỖI


Ba ơi thôi đã đi rồi
Đường xa dịu vợi ngậm ngùi lòng con
Nửa vành trăng khuyết đầu non
Theo bên khung cửa dặm mòn sơn khê
Thế là hết, ba về với mẹ
Con không còn nặng nhẹ lời than
Còn dòng nước mắt muộn màng
Lăn trong nuối tiếc ngỡ ngàng đêm sâu
Ba từ lúc ốm đau già yếu
Lủ con thì bận bịu thê nhi
Một mình đuổi tháng ngày đi
Đêm thì trăn trở ngày thì buồn hiu
Con sớm chiều miếng cơm miếng nước
Ba lúc thì miếng được miếng không
Rờ tay, nghe dặn xót lòng
Phút chia li thể được đong đếm rồi!
Cầm nước mắt đêm ngồi tiên tiếc
Biết mai về giả biệt sao đây!
Lúc đi người đã thế này
Lúc về chắc đã thân gầy chờ con!
                                                    12/4/2011